GRANDELAG som bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesarbejde, vækst og forretningsudvikling

Søger du et værdiskabende bestyrelsesmedlem? Som engageret erhvervskvinde og professionelt bestyrelsesmedlem har jeg et skarpt øje for vækst og udvikling. Jeg bidrager desuden med effektive værktøjer og strukturerede metoder, der optimerer selve bestyrelsesarbejdet.

Det betyder, at vi kan fokusere vores ressourcer fremad, planlægge og supportere direktionen bedst muligt.

For mig fungerer det optimalt, når vi arbejder som et velfungerende team, hvor medlemmerne supplerer hinandens kompetencer og personligheder.

Her er strategi, fremdrift, virksomhedens og ledelsens udviklingspotentiale i fokus.

Ring 6023 5520 hvis du mangler en stærk profil i din virksomheds bestyrelse.

Uddannet bestyrelsesmedlem udvikler virksomheden

Aktive bestyrelsesmedlemmer kan gøre en positiv forskel. Det ved jeg fra min stilling som direktør. Her har jeg haft stor gavn af en professionel bestyrelse, der udfordrede mig konstruktivt. – Både på min ledelse og på virksomhedens strategi.

Med den indsigt valgte jeg at dygtiggøre og udvikle mig indenfor bestyrelsesarbejde. Siden har jeg fået erfaring fra bl.a. to gazelle-virksomheder.

Mit mål er at bidrage til vækst og udvikling flere steder.

Kvindeligt bestyrelsesmedlem med fagligt højt niveau

Jeg har tre bestyrelsesuddannelser, bl.a. fra Board Governance. Dermed er jeg et af DE DUELIGE bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformænd, som lægger en stor indsats i at tilegne sig viden og metoder.

Min uddannelse bruger jeg i høj grad i praksis, idet Board Governance-metodik er en effektiv værktøjskasse, som supplerer den erfaringsbase, der allerede er tilegnet.

Effektivt og fremadrettet bestyrelsesarbejde

Jeg har opbygget en personlig bestyrelseshåndbog. Den indeholder værdifulde værktøjer og metoder, der gør det traditionelle bestyrelsesarbejde lettere og mindre tidskrævende.

Med den faglighed er det muligt at målrette bestyrelsens fælles ressourcer til det, som jeg (også) anser som vigtige opgaver:

At se fremad. At lægge planer for virksomhedens fremtid.

Min erfaring er, at man med fordel kan reducere mængden af kontrolarbejde på bestyrelsesmøderne ved fx at læse og godkende protokol inden møderne.

Det frigør tid til at arbejde med det fremadrettede bestyrelsesarbejde og drøfte løsninger på udfordringer i driften.

Kig ud ad forruden. Navigér. Fasthold strategien

Personligt brænder jeg mere for det fremadrettede bestyrelsesarbejde end for at drive virksomheden ved at betragte historiske tal i bakspejlet.

Jeg vil helst styre ved at se ud ad forruden – og navigere mod de strategiske mål, som vi vælger at sætte og arbejde frem mod.

Uddannet bestyrelsesmedlem – fordele

Kompetence. Indsigt. En professionel, effektiv værktøjskasse. Det får du ved at ansætte et uddannet bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformand.

Du kan også gå ud fra, at et eksamineret bestyrelsesmedlem har en reel interesse i og kompetencer til at udføre bestyrelsesarbejdet.

En uddannelse med bestået eksamen, fx Board Governance, kommer man ikke let til. Det kræver dedikation, hårdt arbejde og specifikke ledelseskompetencer.

Kvindeligt bestyrelsesmedlem – derfor diversitet

Undersøgelser viser, at virksomheder med kvinder i topledelsen og bestyrelsen præsterer bedre, end konkurrenterne uden.

Et andet argument: Det er en fordel med flere perspektiver på de emner, der skal behandles.

Derfor kan diversitet – altså forskellige køn, alder m.m. være yderst sund for virksomheden og dens udvikling.

Skærer vi helt ind til benet; – ja, så fungerer en bestyrelse bedst, når der er en god kemi, de rette kompetencer og fokus på opgaven. Det bliver lidt mere levende på den måde…

Har du behov for et kompetent og erfarent kvindeligt medlem til din bestyrelse? Ring 6023 5520. Det er en god start!

Grandelag i bestyrelsen - kompetent kvinde i din bestyrelse?
strategi i bestyrelsen
bestyrelsesarbejde er menneskearbejde - Grandelag i bestyrelsen