GRANDELAG som bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesarbejde, vækst og forretningsudvikling

Søger du et værdiskabende bestyrelsesmedlem? Som engageret erhvervskvinde og professionelt bestyrelsesmedlem har jeg et skarpt øje for vækst og udvikling. Jeg bidrager desuden med effektive værktøjer og strukturerede metoder, der optimerer bestyrelsesarbejdet. Det betyder, at vi kan fokusere vores ressourcer fremad, planlægge og supportere direktionen bedst muligt.

For mig fungerer det optimalt, når vi arbejder som et velfungerende team, hvor medlemmerne supplerer hinandens kompetencer og personligheder. Her er strategi, fremdrift, virksomhedens og ledelsens udviklingspotentiale i fokus.

Aktiv bestyrelsesprofessionel med stor erfaring fra industrien

Aktive bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer kan gøre en positiv forskel. Det ved jeg fra mine forskellige stillinger som Adm. Direktør i producerende og eksporterende virksomheder. Her har jeg haft stor gavn af en professionel bestyrelse, der udfordrede mig konstruktivt. – Både på min ledelse og på virksomhedens strategi.

Med den indsigt valgte jeg at dygtiggøre og udvikle mig indenfor bestyrelsesarbejde. Jeg har stærk erfaring fra industrien med bl.a. to gazelle-virksomheder og i spidsen for tre turn-arounds. Mit mål er at bidrage til vækst og udvikling flere steder.

Bestyrelsesarbejde på højt fagligt niveau og lavpraktisk tilgang til arbejdet

Jeg tog min første bestyrelsesuddannelse i Sverige og supplerede med yderligere to bestyrelsesuddannelser i Danmark hvoraf den sidste var en Bestyrelsesformandsuddannelse. Teorien sammen med min ret mangeårige erfaring som øverste ledelse i virksomheder og fra bestyrelser har givet mig en ret omfattende værktøjskasse – en værktøjskasse som jeg daglig bruger i mit arbejde. Jeg arbejder i de bestyrelser jeg er med i, det med at sidde i en bestyrelse er i min optik noget man gjorde i gamle dage. Jeg lægger stor vægt på og indsats i at udvikle min viden og metoder til anvendelse i mit arbejde i bestyrelserne.

Jeg er selv vant til at arbejde som direktør i industrivirksomheder og ved, at en lige til, involverende og lavpraktisk tilgang til forandringer og udvikling af virksomheder oftest er de mest effektive. Teorien skal være på plads og implementeringen skal være nærværende og oftest lavpraktisk for at virke bedst.

Effektivt og fremadrettet bestyrelsesarbejde

Jeg har opbygget og vedligeholder en personlig bestyrelseshåndbog. Den indeholder værdifulde værktøjer og metoder, der gør bestyrelsesarbejdet lettere og mindre tidskrævende. Med den faglighed er det muligt at målrette bestyrelsens fælles ressourcer til det, som jeg (også) anser som vigtige opgaver:

At se fremad. At lægge planer for virksomhedens fremtid.

Min erfaring er, at man med fordel kan reducere mængden af kontrolarbejde på bestyrelsesmøderne ved at tilrettelægge bestyrelsesarbejdet derefter. Det frigør tid til at arbejde med det fremadrettede bestyrelsesarbejde og drøfte løsninger på udfordringer i driften.

Kig ud ad forruden. Navigér. Fasthold strategien.

Personligt brænder jeg mere for det fremadrettede bestyrelsesarbejde – og blot bruge bakspejlet til at få et historisk perspektiv, i tilfælde af nogle tal ser skæve ud uden en god forklaring. Jeg vil helst styre ved at se ud ad forruden – og navigere mod de strategiske mål, som vi vælger at sætte og arbejde frem mod.

Uddannet bestyrelsesmedlem – fordele

Kompetence. Indsigt. En professionel, effektiv værktøjskasse. Det får du ved at ansætte et uddannet bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformand. Du kan også gå ud fra, at et eksamineret bestyrelsesmedlem har en reel interesse i og kompetencer til at udføre bestyrelsesarbejdet. En uddannelse med bestået eksamen, kommer man ikke let til. Det kræver dedikation, hårdt arbejde og specifikke ledelseskompetencer.

Kvindeligt bestyrelsesmedlem eller kvindelig bestyrelsesformand?

Nej, du skal ikke ansætte mig blot fordi du mangler et kvindeligt bestyrelsesmedlem eller en kvindelig bestyrelsesformand, men fordi du har søger mine kompetencer og fordi jeg kan biddrage til at udvikle virksomheden og bestyrelsen i den rette retning. Samtidig vil jeg understrege at jeg har erfaring for at en god blanding af baggrund, kompetencer og køn i både bestyrelse og virksomhed er yderst sund for at opnå team performance.

Skærer vi helt ind til benet; – ja, så fungerer en bestyrelse bare bedst, når der er en god kemi, de rette kompetencer og fokus på opgaven. Det bliver mere levende på den måde…

Har du behov for et kompetent og erfarent medlem til din bestyrelse? Så ring 6023 5520. Det er en god start!

Pia Grandelag udvikler virksomheder i bestyrelsen
Grandelag og Diversitet i bestyrelsen
strategiarbejde i bestyrelsen