Bestyrelsens fornemste opgave er…
at undres…

En af bestyrelsens vigtigste opgave er at undres… selvfølgelig en kvalificeret undren som understøtter ledelsens perspektiv på – og udvikling af virksomheden.

Min erfaring som direktør for virksomheder er, at det ofte er driften man bruger det meste af sin tid på – så derfor er det rart med kvalificeret og gerne forskellig sparring om udvikling fra bestyrelsen.

Rum og tid til udvikling

Vi i bestyrelsen skal være med til at danne det rum og den tidslomme der er behov for til at arbejde strategisk med udviklingen af virksomheden.

Jeg arbejder i bestyrelser og tilbyder kompetent bestyrelsesarbejde med fokus på strategi, holdbar vækst, forretningsudvikling og salgsmodning af virksomheder. Som medlem eller formand for bestyrelsen bringer jeg en tilgang til virksomheders strategiudvikling der skaber rum til refleksion og udvikling, som ofte bliver overset i den travle daglige drift. Samtidig holder jeg ledelsen fast på den afgørende implementering af strategien.

Pia Grandelag - Professionelt bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformand

Efter undren kommer den strategiske tilgang

Fra bestyrelsen anvender jeg min stærke erfaring med forandringsledelse og succesfuld gennemførelse af vækstrejser eller turn-arounds, til at udfordre strategisk og holde ledelsen i gang med deres ønskede transformering af virksomheden.

Det er små og mellemstore virksomheder – oftest indenfor industrien – jeg beskæftiger mig med, og jeg brænder for dette arbejde fordi det er her der kan ske forandring – hurtigt. Jeg kender det selv fra mine direktør- og ledelsesposter.

Det er som ledelse utrolig vigtigt med tid til at reflektere have nogen at sparre med, lave strategi og planlægge. Yderligere at få sat udviklingen i system med handlingsplaner og kontinuerlige opfølgninger – og så ved jeg det virker.

 

Bestyrelse - Pia Grandelag laver strategiarbejde i bestyrelsen

Bestyrelsens værktøjskasse – strategisk fokus

Gennem mine erfaringer bl.a. som administrerende direktør i tre virksomheder har jeg selv anvendt en bred vifte af strategiske værktøjer og forskellige perspektiverings værktøjer, der alle kombineres med aktive handlingsplaner – og nye modeller der passer til trends i omverdenen.

Til den omfattende samling hører også værktøjer til udvikling og krisesituationer, der kan hjælpe virksomheden, når det virkelig brænder på.

 

Grandelag fokus på virksomhedsstrategi

Fokus på vækst – holdbar vækst!

Folk spørger ofte hvor ligger dit fokus – på salg, på produktionen eller andre steder? Det er et godt spørgsmål, fordi det er en bred baggrund jeg har.

For at skabe vækst i virksomheden er fokus naturligt på salg og markedsføring, hvor jeg hjælper virksomheder med at optimere deres salgsstrategier og bringe deres produkter og tjenester hurtigere til markedet. – Men jeg ved også, at det ikke kan stå alene. Det går ikke at salgsafdelingen storsælger, hvis resten af virksomheden ikke er klar til at levere eller har systemer og maskiner til at eksekvere.

Derfor skal der være en balance i udviklingen af virksomheden og dermed ledelses- og investeringsindsatsen. Derfor er mit fokus på hele virksomhedens udvikling – det skaber holdbar vækst.

 

Strategiudvikling med engagerende strategiværktøjer hos PIA GRANDELAG

Vækst, interne processer og investeringer

Jeg har grundet mine 3 poster som direktør for turn-arounds arbejdet meget med organisationsudvikling, teamudvikling, intern trimning, optimering af processer og stamdata, implementering og digitalisering i virksomheder.

Med velfungerende processer og styr på stamdataene i et optimeret digitaliseret system – så har vi valid baggrunden for at arbejde med vores data, analysere og forbedre virksomheden, dens processer og dens indtjening.

Det samme gælder i bestyrelsen, hvis den er ordentligt digitaliseret anvender vi minimal tid på praktiske detaljer og kan koncentrer os om bestyrelsens egentlige opgaver i virksomheden. Derfor anvender jeg digitale systemer i de bestyrelser jeg er formand i og får dem let implementeret og integreret.

 

Vækst - interne processer - investeringer - GRANDELAG<br />

Gode værdier – governance, socialt og miljømæssigt

I forretningen er det vigtigt for mig med respekt. Respekt for hinanden, for forretningen og omverdenen – og respekt for behovet for udvikling.

Min mest gentagede sætning i ledelse er ”uden gode medarbejdere – ingen god virksomhed”. Jeg er ikke blødsøden men meget værdibaseret i min tilgang til ledelse. Vi skal passe på hinanden og vores fælles verden. Det gør vi bedst med respekt og fokus på ESG.

Vi skal drive forretning – vi skal blot gøre det ordentligt. Måske kan vi ovenikøbet med dette fokus finde på noget der kan hjælpe dele af verden den rette vej – så vi får en holdbar udvikling. Ikke blot økonomisk og virksomhedsmæssigt men også socialt og miljømæssigt. Jeg har selv været med til at lave en stor positiv påvirkning indenfor telekom-branchen, men det er en historie vi kan tage på et andet tidspunkt…

Grandelag og Diversitet i bestyrelsen

Fokus – giver pote

Virksomhedens ”the why” er oftest baggrund for markedsføring, men er egentlig også baggrund for at holde fokus – eller re-fokusere virksomheden på dens kerneområde.

En klar definition af ”the why” kan give en god rettesnor til at vælge forretningsområder til og fra. Med en fokuseret forretning er det også let at udvælge og udvikle personalet målrettet og bygge et team op til team performance – netop fordi alle er med på den samme rejse og indtjener til det samme mål.

Dermed vil, fravalgte forretningsområder, som ikke er en del af kerneforretningen ikke længere suge store dele af det indtjente.

Fokus giver pote - The Why - GRANDELAG

Kontrol og sikring af virksomhedens beredskab

Bestyrelsen er også et kontrolorgan, som skal sikre at beredskabet til gennemførelsen af virksomhedens strategi er tilstrækkelig, både økonomisk og organisatorisk. I bestyrelsen arbejder vi for virksomheden – ikke enkeltstående interessenter.

Det er derfor vigtig med kontinuerlig, rettidig og korrekt rapportering som kan gennemgås og analyseres kontinuerligt. Erfaring med at analysere og spotte krisesignaler både internt og eksternt er derfor vigtige kompetencer i alle bestyrelser. Når signalerne er spottet, er det lige så vigtigt at have krisestyringskompetencer i bestyrelsen så der kan ageres hurtigt. Her har jeg en ganske udvidet erfaring og værktøjskasse, opbygget både fra rollen som direktør og fra bestyrelsen.

 

Kontrol og Sikring af  virksomhedens beredskab

Sammensæt bestyrelsen til din virksomhed

Som en kompetent kvinde i en mandeverden værdsætter jeg diversitet som en udviklende faktor i sammensætningen af en effektiv bestyrelse. En mangfoldig gruppe med forskellige baggrunde og perspektiver skaber et større videns-beredskab for både virksomheden og bestyrelsen og giver anledning til en mere levende dialog, flere vinkler på sagen og bedre beslutninger.

Kontakt mig hvis du vil høre mere om mig i forhold til din bestyrelse – mobil 60 23 55 20.

 

Sammensæt bestyrelsen - GRANDELAG

Bestyrelseserfaring fra…

Klik og læs mere

Læs mere om…

Læs mere om:
GRANDELAG

Læs mere om:
Strategiudvikling

Læs mere om:
Salgsmodning

Kontakt
GRANDELAG

Følg min
Blog

Dovnload mit
CV