Bruger du meget tid på rapportering og budgetopfølgning uden at du føler det har den store værdi for dig? Har du i den forbindelse overvejet at få en fagligt kompetent økonomichef til at sætte et rapporterings­sys­tem op for dig til at måle på de tal du har interesse i? Dermed får du et fremadrettet styringsredskab – der tager udgangspunkt i dine egne tal!

Hvis du har et velfungerende bogholderi, så er du allerede 80% i mål! De sidste 20% er dog ret så vigtige – det er nemlig hér at de strategiske informationer om din virksomhed ligger gemt. Der findes med andre ord et al­ter­nativ til at vælge og træffe beslutninger ud over ”mavefornemmelsen” – og du behøver ikke en økono­mi­chef på fuld tid for at nå i mål!

 

Udfordrer din bogholder dig på din forretningsplan?

En økonomichef eller en anden fagligt velfunderet rådgiver har kompetencerne til at udfordre dig som ejerleder og dine tal. Du vil således kunne fokusere din indsats på at udvikle de rentable dele af virksomheden.

Overblik og indsigt, der er målrettet til din virksomhed

Stil dig ikke tilfreds med en standardrapportering. En kompetent økonomichef vil have overblikket og ind­sigten til at dykke dybere ned i dit system og få trukket de væsentligste tal frem og præsentere disse for­ståe­ligt for dig med hjælp af diagrammer, trendgrafer mv. Yderligere vil han/hun kunne udfordre virksom­heden ved at sætte disse data i perspektiv i forhold til bl.a. markedsudvikling, branchestatistikker og frem­tidige trends.

Eksempel: En ejerleder fik opdelt sine omsætningstal på produktgrupper og services. Herved kunne han konkret kunne se, hvilke aktiviteter man tjente penge på og hvilke der gav underskud. Disse oplysninger blev tillige sammenholdt med markedsudviklingen og den niche man arbejdede i. Fornemmelsen havde man hele tiden haft men baseret på fakta var det væsentlig lettere at tage beslutningen og argumentere for, hvad der skulle udvikles og ikke mindst hvad der måtte afvikles for at øge selskabets indtjening – både på kort og lang sigt.

Væk fra mavefornemmelse – anvend fakta som styringsredskab

Der er mange andre aspekter som en økonomichef også vil kunne hjælpe dig som ejerleder med. I kan fællesskab finde frem til ”hvor skoen trykker” i din virksomhed og ikke mindst hvad der trænger til at blive kigget nærmere på. Du vil opleve at du får større tillid til dine tal og de analyser der præsenteres. Du får med andre ord mere ro og dermed mere tid til at udvikle virksomheden.

 

Rapportér fremadrettede trends til bestyrelsen

Har du en professionel bestyrelse? I givet fald ser denne rigtig gerne, at du tager kontrol over virksomhedens data og bruger dem som styringsredskab. En aktiv bestyrelse elsker analyser! Analyser, hvor du som ejerleder sammen med din ledelse anvender fakta og trends både i rapporteringen men også i bestræbelserne på at styre virksomheden i den rette retning. Sørg for at din bestyr­el­se er konstruktiv kritisk. Brug den til at kvalitetssikre dine idéer og visioner samt til at udfordre dine antagelser. På denne måde får I det bedste fremadrettede fo­kus.

 

Økonomichef på deltid? – er vi klar til det?

Vores danske arbejdsmarked er ved at udvikle sig hen imod at kunne understøtte SMV’er og specielt ejer-ledede mindre virksomheder, som har behov for forskellige høje kompetencer men ikke nødvendigvis har det økonomiske råderum til fultidsansættelser.

Netop på området ”økonomichef” findes der velkvalificerede enkeltstående konsulenter, konsulenthuse og revisionsselskaber, der bl.a. tilbyder ”økonomichefer” på deltid. Det kan typisk dreje sig om ½-1 dag i ugen eller et par dage om måneden op mod månedsrapporteringen. Som regel kræves der dog lidt ekstra, når der er behov for at få sat systemerne op.