Hvad skal jeg vælge i opstarten, har jeg behov for en bestyrelse? – eller blot rådgivning

Der er generelt et meget stort fokus på værdiskabende bestyrelser. I debatten mangler der ofte et brugbart alternativ for de mindre opstartsvirksomheder. Virksomheder der, lige som de større og allerede etablerede selskaber, har behov for en strategisk rådgivning men som endnu ikke har økonomi til at betale for en professionel bestyrelse. Et alternativ for disse opstartsvirksomheder er at få en løbende strategisk sparring på konsulentbasis ved behov. Eller endnu bedre at få udarbejdet en ”drejebog” for virksomhedens første periode i form af en opstarts-strategi. Der findes to gode valgmuligheder i denne forbindelse:

Strategi Facilitator – konsulentbaseret rådgivning, der har specifik fokus på opstartsvirksomheder.
Advisory Board – et mindre uvildigt forum som byder ind med gode ideer til din nuværende situation.

Vælg de bedste rådgivere til netop din situation og udnyt tiden effektivt

Du får, hvad du betaler for – ikke mindst på strategi-niveauet. Hvis du vil det bedste for din virksomhed, så plukker du ideerne fra de bedste. Gerne folk, der tidligere har været i din situation og har erfaringer at byde ind med. Vil du sikre dig at rådgiveren eller ”mentorerne” i et Advisory Board er maksimalt motiverede når de rådgiver dig, så honorerer du dem efter, hvad de normalt ville få i timeløn i deres andre hverv.

Sørg for at anvende tiden så godt som muligt! Vær effektiv med andre ord! Anvend f.eks. en enkelt strategidag sammen med en Strategi Facilitator. Alternativt kan du etablere et Advisory Board, som du samler til møder 2-3 gange om året. Få i dette tilfælde en kompetent formand for dit nye Advisory Board og bed ham/hende om at sammensætte ”holdet” af egnede folk med kendskab til netop din branche og dine fokusområder. Folk, der vel at mærke skal være indstillet på- og ikke mindst have lyst til at give dig sparring, dele idéer og eventuelle kontaktpersoner med dig.

Hvad er et Advisory Board og hvad kan du forvente dig af dette?

Et Advisory Board er en samling af kompetente personer som er indstillet på at bruge deres tid og deres opbyggede knowhow til at hjælpe dig med råd og idéer. Det er et lille fortroligt forum af sparringspartnere eller med andre ord en organiseret form for ”brain-storming”, som er taget til næste niveau. Du får altså ikke en lille bestyrelse, som lovgivningsmæssigt har en kontrollerende rolle. Der er dermed heller ingen kontinuerlig opfølgning på, om du får nået det du havde sat dig for. Du samler selv ideerne sammen, vælger de bedste og fører dem så ud i livet. Det er i øvrigt en god idé at have en ”tovholder” i form af en formand til at gennemføre og ikke mindst strukturere processen på møderne for dig.

Hvad er en Strategi Facilitator?!

En Strategi Facilitator er en person, der arbejder med strategisk rådgivning på et professionelt niveau. En person som har tilegnet sig evnerne, til at føre dig sikkert igennem din strategiproces. Facilitatoren vil lede og guide dig igennem de tanker og overvejelser der skal til i din aktuelle situation og coach´er dig samtidig igennem den endelige beslutningsproces. Resultatet heraf vil være at du ender med en seriøs målrettet strategi- og handlingsplan. Er du afhængig af en finansieringspartners accept? I dette tilfælde er det vigtigt, at facilitatoren er bekendt med dette ved opstarten af rådgivningen. Han/hun kan således målrette forløbet, strategiplanen og det materiale der skal udarbejdes med fokus på financieringspartnerens forventede godkendelse.

Når strategiarbejdet er afsluttet vil det være en god ide at få aftalt et antal opfølgningsmøder. Møder, hvis formål er at sikre at I følger den valgte strategi og du opnår løbende strategisk rådgivning. Således din strategi ikke som i mange andre virksomheder blot ender som én af de mange hensigtserklæringer, der aldrig blev ført ud i livet.

Vælg derfor en person med den kompetence og erfaring du søger. Undervurder aldrig kemien imellem jer, som skal være god. Rådgivning er baseret på kvalifikationer men en stor del er også tillid til rådgiverens person og dennes dømmekraft – og hér er kemi altafgørende. Vælg samtidigt en person, der både har lyst- og er indstillet på at følge op på din strategiplan – hvis du måtte have behov for dette.