Gør din virksomhed salgsklar inden du sætter den til salg

Betragt dit virksomhedssalg som om du skal sælge dit hus. Jo bedre stand det er i og det tager sig ud – jo hurtigere bliver det solgt og jo højere bliver prisen. Derfor skal du fokusere på at gøre din virksomhed salgsklar inden du sætter den til salg.

Er ‘du’ din virksomhed?

Selvom det går godt og du har en fornuftig indtjening, så er det vigtig din virksomhed bliver klar til at ’køre uden dig’. Er din virksomhed meget afhængig af dig til drift, så kan det være en af de største hurdler for et salg. Det er meget naturligt at man som ejerledere er dybt involveret i mange dele af virksomheden. Netop denne afhængighed af en person, er det vigtigt at få nedbragt. Fordi køberen oftest ikke kan købe dig med.

Er du uddelegerende i din ledelsesstil? Har du fået dannet et godt velfungerende ledelsesniveau under dig? Så er det lettere, for en mulig køber, at danne sig et overblik og finde en tryghed i købet. Dermed er din virksomhed lettere at sælge.

Øger din virksomheds værdi

At få virksomheden gjort salgsklar er en vigtig opgave og oftest en opgave bestyrelsen involveres i. Under processen med at salgsmodne virksomheden, øges virksomhedens værdi. Værdien øges i takt med at en mulig kundes usikkerhedsmomenter mindskes. En ny køber vil gerne have et godt indblik i – og overblik over:

  • Markedet, markedspositionen, markedsandele, kundeporteføljen og mulighederne.
  • Forretningsmodellen – virker den og har virksomheden en reel konkurrence kraft.
  • Leverandørforholdene – er de på plads med prisaftaler dobbelt sourcing på kritiske komponenter.
  • Ledelsen af virksomheden og arbejdet med strategi i organisationen.
  • Afhængigheder af nøglepersoner eller ejer er afdækkede.
  • Den finansielle situation, økonomi og bogholderiet.
  • Status på dokumentation og processer – up to date?

Hvad enten du tænker på direkte salg, ejerskifte indenfor organisationen eller som generationsskifte. Så er det de samme faktorer der skal fokuseres på.

Involvér din bestyrelse – i at gøre din virksomhed salgsklar

Bestyrelsen vil ud over ovennævnte punkter naturligt fokusere på de områder du som ejer er mest direkte involveret i. De områder skal ’frigøres’ til at kunne køre selvstændig uden alt for megen direkte involvering fra dig. Gradvis frigørelse fra afhængighed af dig som ejer vil øge værdien af virksomheden og gøre det attraktivt det er for en ny ejer at overtage virksomheden.

Noget af det du kan gøre – hvis du ikke har en aktiv professionel forretningsudviklende bestyrelse, så få etableret en – gerne nogle år inden du planlægger et exit. Sammensæt din bestyrelse, så den har de kompetencer der skal til, for at understøtte din virksomhed i denne fase.

Gør virksomheden salgsklar og lækker – med et godt brand og effektiv markedsføring

Findes virksomheden ikke på google – så findes den ikke. Det er selvfølgelig et stærkt udsagn, men ret så relevant fordi vi alle søger efter nyt på internettet. Dermed er stærkt brand og synlighed er vigtig – også i salgsfasen. Jo mere tiltrækkende dit brand er jo lettere er det at tiltrække opmærksomheden fra potentielle købere.

At gøre virksomheden salgsklar er dermed også at der er styr på virksomhedens markedsføring – og synlighed i markedet. Det er lige så vigtig som når du skal sælge dit hus.

Altid parat og salgsklar – en naturlig del af virksomhedens udvikling

Egentlig burde alle virksomheder være klar til salg og salgsmodningen være en naturlig del af virksomhedens løbende udvikling. I praksis er ikke altid sådan, hvilket de mange virksomheder som p.t. står overfor et ejerskifte vidner om.

Solgt – og hvad så?

Hav din plan klar, så du ser frem imod det du vil, når du har solgt. En ’hen imod’ motivation vil gøre din tid med forberedelse og salgsklargørelse mere positiv og lettere.