Som lille- eller mellemstor produktionsvirksomhed i Danmark kan man ikke undgå at mærke effekten af den krig Rusland fører mod Ukraine.

Voldsomme prisstigninger denne uge

Effekten af invasionen og de indførte sanktioner er startet med voldsomme prisstigninger på energi og metal – og det ender helt sikkert ikke der. Vi skal ikke klage – for vi sidder ikke midt i krigen som ofre for bombardementerne eller omringning af vores by. Vi skal til gengæld agere på vores platform – og støtte hvor vi kan.

Derfor er det helt essentielt at vi lærer af de tidligere kriser bl.a. Finanskrisen og Coronaudfordringerne og sørger for at følge med i de prisstigninger der viser sig, så vi passer på virksomhederne.

Pia Grandelag

Denne nye situation med voldsomme prisstigninger kræver opmærksomhed, dialog og nye metoder.

 

Dialog skaber forståelse – og er den bedste vej frem

Mange af de virksomheder jeg arbejder sammen med, er underlag leverandørkontrakter hvori der er indlagt en lang varselsklausul på 3-6 måneder før prisstigninger kan træde i kraft til deres kunder. Vi er dog i en helt ny situation med voldsomme prisstigninger grundet krigen Rusland fører. Så tjek lige kontrakterne igen. Der kan være en klausul med force majeure eller andre paragraffer i jeres juridiske samhandel, som godtgør en umiddelbar ændring i jeres prissætning, også på de ordrer der er modtaget. Tjek med jeres advokater hvis I ikke selv kan finde paragraffen. Med et klart grundlag er I klædt godt på til at tage en dialog om de voldsomme prisstigninger. For jeg vil opfordre til en god dialog med jeres kunder, det er oftest vejen frem til at sikre en fornuftig ordning på prisstigningerne.

De priser der ikke er underlagt kontrakter – altså normal pris- og tilbudsafgivelse kan indskrænkes i tilbuddets gyldighedstid. Med denne uges voldsomme prisstigninger på stål omkring 70 pct. er det bedste redskab at indskrænke gyldighedstiden – så priser der afgives er dagspriser. Således at indkøb af råvarer til ordren kan lukkes den dag I accepterer kundeordren. Det vil mindske usikkerheden om de voldsomme råvareprisstigninger. Dialog om stigningerne skaber ofte forståelse hos kunderne og er i min optik vejen frem.

Denne nye situation for os alle kræver opmærksomhed, dialog og nye metoder.

 

GRANDELAG støtter ”Sammen for Ukraine