Den 3 år lange turnaround og trimning af inventar- og produktionsvirksomheden Inventa A/S i Spøttrup har endelig båret frugt. Inventa har i november måned 2022 fået en ny ejerkreds. Også den økonomiske ramme for den videre færd nu er blevet væsentligt forbedret.

Benhårdt arbejde med turnaround, re-fokusering, vækst og trimning

At salget af Inventa overhovedet er lykkedes, skyldes det benhårde arbejde fra alle dem, som var involverede i turnaround processen – der varede de første 3 år. I turnaround processen gik hele teamet fra ejerkreds, medarbejdere, kunder og leverandører positivt ind i trimning af både forretningen, processer og udvidelse af marked og kundekreds. Det har været både en fantastisk vækstrejse med 30% vækst om året og en meget effektiv trimning af virksomheden – samt udvikling af processer og personale som kunne understøtte det nu re-fokuserede forretningsområde på Inventar.

Salgsfasen med effektiv broker

De sidste måneder efter turnaronden fulgte processen med at finde nye ejere og kapital til Inventa. I salgsfasen, var specielt vores broker Jens Møller fra Cigno. Sammen med Inventas eget interne team, som har været helt fænomenale og ekstremt hårdtarbejdende i denne salgsproces. En rigtig stor tak for denne utrættelige indsats!

Målet nået og aflevering til nyt ejerskab

I de sidste to måneder efter salg og turnaround har fokus ligget på at få sat de nye ejere ind i virksomheden og overlevering. De skulle ind i Inventas knowhow, processer, produktion, kunderelationer, leverandører og personale – således, at de er bedst muligt rustet og klar til på egen hånd at føre Inventa videre.

Målet for mit vedkommende med igen at stå i spidsen for en ”turnaround” af virksomheden er dermed nået. I naturlig forlængelse heraf stopper jeg som Administrerende Dirketør for Inventa. Jeg vil derfor ønske Inventa, ”mit team” og de nye ejere al muligt held og lykke fremover. Tak for jeres store- og super engagerede indsats og for jeres opbakning til min mission de seneste godt 3 år! Hele processen med turnaround har givet god erfaring, som nu skal anvendes i andre sammenhænge. 

Læs artiklen fra Wood Supply her Turnaround lykkedes – ny ejerkreds til Inventa

 Tidl. Adm. direktør Pia Grandelag, Inventa.